+30 6977 342 562

Μαθήματα Ski & Snowboard σε παιδιά και ενήλικες. Τα μαθήματα γίνονται είτε ατομικά, είτε σε group εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε άτομα αντίστοιχου επιπέδου και ηλικίας. Η Άνθη είναι εγκεκριμένη από το χιονοδρομικό κέντρο Παρανασσού και ανήκει στους ανεξάρτητους εκπαιδευτές χιονοδρομίας.

Snowboard new 2